lleuad Symbolaeth ac Ystyr

Tony Bradyr 23-06-2023
Tony Bradyr

Ystyr Nightingale a Negeseuon Yn gyffredinol, mae symbolaeth Nightingale yn neges i chi fynegi'ch hun yn rhydd. Mewn geiriau eraill, mae'r anifail ysbryd hwn yn eich annog i ollwng eich masgiau a gadael i eraill weld a gwybod eich dilys. Hefyd, fel y Cockatoo, mae ystyr Nightingale yn eich annog i gyfathrebu'ch emosiynau a pheidio â'u hatal. Nightingales …

Nightingale Darllen Mwy »

Tony Bradyr

Mae Tony Brady yn athro ysbrydol enwog, awdur, a sylfaenydd y blog poblogaidd, Spirit Animal Totems. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad mewn arweiniad greddfol a chyfathrebu ag anifeiliaid ysbryd, mae Tony wedi helpu unigolion di-ri ledled y byd i gysylltu â'u hunain a dod o hyd i'w gwir bwrpas mewn bywyd. Mae hefyd wedi ysgrifennu sawl llyfr ar ysbrydolrwydd, gan gynnwys The Power of Spirit Animal Totems a Journeying with Spirit Animal Guides. Mae agwedd unigryw Tony at oleuedigaeth ysbrydol a thotemiaeth anifeiliaid wedi denu dilynwyr ffyddlon iddo ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ac mae'n parhau i ysbrydoli a grymuso eraill trwy ei ysgrifennu, ei ymrwymiadau siarad, a'i sesiynau hyfforddi un-i-un. Pan nad yw'n brysur yn ysgrifennu neu'n hyfforddi, gellir dod o hyd i Tony yn heicio trwy fyd natur neu'n treulio amser o ansawdd gyda'i deulu a'i anifeiliaid anwes annwyl.