anhrefn Symbolaeth ac Ystyr

Tony Bradyr 03-06-2023
Tony Bradyr

Ystyr a Negeseuon Coyote Ar y cyfan, mae symbolaeth Coyote yn eich atgoffa i chwerthin ar eich pen eich hun. Mewn geiriau eraill, mae pethau wedi bod yn gwbl rhy ddifrifol yn ddiweddar. Felly, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gadael yn rhydd a bwrw ymlaen ag ef. Mae symbolaeth Coyote yn golygu eich bod chi'n rhoi'r gorau i fyw ar eich pryderon a'ch straen a gadael i ...

Coyote Darllen Mwy »

Tony Bradyr

Mae Tony Brady yn athro ysbrydol enwog, awdur, a sylfaenydd y blog poblogaidd, Spirit Animal Totems. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad mewn arweiniad greddfol a chyfathrebu ag anifeiliaid ysbryd, mae Tony wedi helpu unigolion di-ri ledled y byd i gysylltu â'u hunain a dod o hyd i'w gwir bwrpas mewn bywyd. Mae hefyd wedi ysgrifennu sawl llyfr ar ysbrydolrwydd, gan gynnwys The Power of Spirit Animal Totems a Journeying with Spirit Animal Guides. Mae agwedd unigryw Tony at oleuedigaeth ysbrydol a thotemiaeth anifeiliaid wedi denu dilynwyr ffyddlon iddo ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ac mae'n parhau i ysbrydoli a grymuso eraill trwy ei ysgrifennu, ei ymrwymiadau siarad, a'i sesiynau hyfforddi un-i-un. Pan nad yw'n brysur yn ysgrifennu neu'n hyfforddi, gellir dod o hyd i Tony yn heicio trwy fyd natur neu'n treulio amser o ansawdd gyda'i deulu a'i anifeiliaid anwes annwyl.